Watmaheyong
" ร่มรื่น ชื่นใจ แมกไม้ธรรมชาติ สงบ สะดวก สะอาด ประกาศสัจธรรม "


 
 อัพเดทรวบรวมเสียงธรรมในคอร์สปฏิบัติต่างๆ โดย พระภาวนาเขมคุณ  : วันที่ 21/10/59
 
 อัพเดทรายการประทีปนาทีทองตอนที่ 22  : วันที่ 21/10/59
 
 อัพเดทหนังสือธรรมะและธรรมโอวาท โดย พระภาวนาเขมคุณ  : วันที่ 18/10/59
 
 อัพเดทกิจกรรมอบรมวิปัสสนากรรมฐาน โดยมี พระภาวนาเขมคุณ เป็นวิปัสสนาจารย์ ประจำปี ๒๕๕๙  : วันที่ 15/10/59
 
 อัพเดทรายการประทีปนาทีทองตอนที่ 18 19 20  : วันที่ 11/10/59
 
 อัพเดทธรรมบรรยายกรรมฐานในชีวิตประจำวัน ชุดที่ 113  : วันที่ 11/10/59
 
 กำหนดการจัดงานแสดงธรรม-ปฏิบัติธรรมเป็นธรรมทาน ติดตามรายละเอียดด้านใน  : วันที่ 4/10/59
 
 อัพเดทกำหนดการบรรยายธรรมนอกสถานที่ พระภาวนาเขมคุณ ประจำเดือนตุลาคม  : วันที่ 3/10/59
 
  อัพเดทกำหนดการกิจกรรมต่างๆ ของวัดมเหยงคณ์โดย เพจวัดมเหยงคณ์ ธรรมโมวาท  : วันที่ 3/10/59
 
 รวบรวมรูปภาพกิจกรรมต่างๆ ของวัดมเหยงคณ์  : วันที่ 3/10/59
 
 อัพเดทกิจกรรมต่างๆ ของวัดมเหยงคณ์  : วันที่ 3/10/59
 
 อัพเดทรายการประทีปนาทีทองตอนที่ 17  : วันที่ 3/10/59